Svenskt Näringslivs företagsklimatsenkät

Årets siffror från Svenskt Näringslivs företagsklimatsenkät visar dystra siffror för Kinda kommuns del. Vi kommer fortsätta att jobba med de åtgärder som vi har tagit fram tillsammans med näringslivet för att utveckla vårt näringslivsarbete och klättra placeringsmässigt.

Du kan läsa mer om kommunens resultat här.

Våra prioriterade åtgärder är framtagna tillsammans med näringlivet vid våra senaste workshops. Där har vi kommit fram till 11 punkter som vi ska fortsätta arbeta med. Här hittar du de prioriterade åtgärderna.

Bild på upplagt timmer