• Grävningsarbete vid Järnvägsgatan i Rimforsa, vattnet avstängt i området 1/12 07.30-12.00 , läs mer >>

Söndagscaféet på Bergdala

Vår ambition är att i samarbete med vår engagerade väntjänst kunna ha söndagscaféet på Bergdala öppet även i höst.

Vi vill tacka alla inom väntjänsten som engagerat och återkommande finns som stöd för våra invånare i Kinda kommun. Ni sätter guldkant på vardagen och bidrar till gemenskap. Det är många insatser som sker och en av dessa är att hålla cafét på Bergdala öppet även på söndagar.

Till hösten kommer det bli en mindre förändring i hur vi kan nyttja lokalerna på Bergdala. Men genom gott samarbete skapas en ny lösning som kommer fungera ungefär på samma sätt som tidigare, dock med små justeringar.

Ambitionen är att söndagscafét på Bergdala med möjligheten att ordna kaffe och fikabröd ska finnas kvar även i fortsättningen.

Vänligen /Ledning inom vård och omsorgsförvaltningen.