Sommargåva till våra medarbetare!

Vi har beslutat att som uppskattning för ett utomordentligt väl genomfört arbete det senaste pandemiåret, dela ut en sommargåva till våra medarbetare.

Gåvan har ett värde av summan 800 kronor och kommer att delas ut av respektive chef.

Kommunstyrelsens beredning säger:
Vi har ett kämpigt år bakom oss och vill på detta sätt visa vår uppskattning för alla våra medarbetare. Vi ser det i det här läget som en självklarhet med en sommargåva!

blåklint