• Grumligt vatten och luft i vattenledningarna i Horn , läs mer >>

Regionen och kommunen tecknar avsiktsförklaring om vårdcentrum i Kinda

Region Östergötland och Kinda kommun tecknar en gemensam avsiktsförklaring om att etablera ett vårdcentrum i Kinda. Initiativet är en del i omställningen till nära vård och målet är en öka tryggheten och kontinuiteten för patienten.

Nära vård skapar förutsättningar för en ökad kontinuitet mellan patient, anhöriga och personal. Målet med att etablera ett vårdcentrum i Kinda är att kunna bedriva mer av vården närmare patientens hemmiljö. Region Östergötland och Kinda kommun har redan idag arbetsformer som tangerar vårdcentrum med långtgående samverkan mellan kommunal vård- och omsorg och vårdcentralen i Kisa.

– Det är glädjande och positivt att konceptet vårdcentrum nu etableras i Kinda. Ett vårdcentrum bidrar främst till att fler patienter i kommunen kan få en god och trygg vård närmare hemmet, samtidigt som det också bidrar till den lokala utvecklingen i kommunen, Kaisa Karro (S) regionstyrelsens ordförande.

– Jag instämmer med Kaisa Karro och det är positivt för både kommunen och våra medborgare. Detta är viktigt för kommunen och för att säkerställa kvalificerad sjukvård för våra medborgare. Att stärka samverkan mellan regionen och kommunen är ett stort steg för utväxlingen av konceptet Nära vård , säger Christer Segerstéen (M), kommunstyrelsens ordförande i Kinda.

Vårdcentrumet ska primärt omfatta vårdcentral, möjlighet till vissa specialistmottagningar och närvårdsplatser. Även andra funktioner kan tillkomma på sikt.

Närvårdsplatserna ska bedrivas i samverkan mellan region och kommun och är avsedda för de patienter som inte behöver vårdas vid ett större sjukhus av medicinska skäl. Vårdcentrumets verksamhet ska bygga på digitala och mobila lösningar för att möjliggöra att patienter kan få mer av sin vård i hemmiljön.

Parternas gemensamma ambition är att närvårdsplatserna ska vara i drift inom ett år och att andra delar som digitala och mobila vårdlösningar ska införas under en treårsperiod. När det gäller behov av nya lokaler är målet att dessa ska färdigställas inom en 8-årsperiod.

hjärta i händer