• Arbete med mindre vattenläcka på Dalvägen Rimforsa , läs mer >>

Rätt fart i Kinda!

Sänkt fart räddar liv och därför har vi arbetat med att se över hastighetsgränserna på det kommunala vägnätet i tätorterna Kisa och Rimforsa. Det första steget mot de föreslagna hastighetsgränserna enligt Rätt fart i Kinda träder i kraft 1 juni.

hjärta i händer