Planprogram för Rimforsa torg

Kinda kommun har tagit fram ett planprogram för utveckling av Rimforsa torg. Planprogrammet är ute på samråd vilket innebär att det fram till den 10 april går att lämna synpunkter på förslaget. Onsdag 1 mars mellan kl 15-19 finns representanter från kommunen tillgängliga på torget i Rimforsa för dialog och för att svara på frågor.

Bild över Rimforsa torg från ovan