Ny skola i Rimforsa placeras vid Hackelområdet

Nu är nästa steg i processen för byggande av ny skola i Rimforsa taget. Under måndag förmiddag presenterades ett förslag om att Rimforsa skola ska placeras vid Hackelområdet. Detta är möjligt tack vare köp av tätortsnära mark och placeringen innebär att vi utnyttjar de ytor som kommunen äger på bästa möjliga vis.

Genom att skolan placeras vid Hackel innebär det att flera verksamheter kan utnyttja Hackelhallen och området däromkring. Hackelområdet blir ett nav för lärande och rörelse samtidigt som området blir en självklar samlingspunkt för samhället.

Samtidigt som en vidareutveckling av Hackelområdet sker, öppnar det upp för bostadsbyggande på attraktivt område i samhället.

Byggandet av skola på detta område samspelar med våra strategier i vårt styrdokument Utveckling Kinda. I strategin God livsmiljö är en av punkterna tillgänglig och varierat boende där vi strävar efter att medborgare ska ha möjlighet att hitta ett passat boende genom hela livet. Genom att frigöra attraktiv mark i Rimforsa möjliggör vi för lägenhetsbyggande som länge varit ett önskemål. I strategin Hållbar samhällsutveckling står även att läsa att vi vill förbereda Rimforsa för bostäder och infrastruktur och detta beslut är ett första steg på en intressant och spännande resa som vi har framför oss.

Den nya placeringen för skolan i Rimforsa är en förutsättning för samhällets vidare utveckling och tillväxt vilket ligger helt i linje med Koalitionens långsiktiga arbete med hållbar samhällsutveckling i hela Kinda kommun.

Tillsammans utvecklar vi Kinda!