Ny översiktsplan för Sjöriket Kinda

Den nya kommunövergripande översiktsplanen är nu ute på samråd! Det betyder att den som vill har möjlighet att tycka till om förslaget. Översiktsplanen tar sikte på nya mål för hur kommunens bebyggelse, platser och infrastruktur ska utvecklas framåt. Fram till och med söndagen den 26 februari har den som vill möjlighet att tycka till om översiktsplanen.