Ny förskola i Rimforsa - spaden i backen!

Nu är första spadtaget för ny förskola i Rimforsa taget. Med gemensamma krafter av politiker, tjänstemän och framförallt förskolebarn från Junibacken är arbetet igång och vi räknar med att verksamheten är igång till november 2023.

Förskolan är första steget i den större processen med en ny skola i Rimforsa och äntligen är vi på gång, säger både Karolina Hedlund förvaltningschef för samhällsbyggnad och Eva Holm förvaltningschef för bildning.

Den här förskolan är ett viktigt led för att kunna tillgodose de platser får såväl dagens som närmaste framtidens behov av förskoleplatser i en tillväxtort som Rimforsa. Förskolan byggs i två plan med plats för 120-160 barn med tillagningskök och personalutrymmen. Byggnationen innefattar även utrymmen för utevila som integreras med förskolebyggnaden samt komplementbyggnader för förråd och miljöhus. Entreprenaden innebär även mycket markarbeten för att skapa en spännande, utmanande och tillgänglig utemiljö. Skapandet av en attraktiv förskola sker i samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, bildningsförvaltningen och entreprenören Skanska.

första spadtag för förskolan i Rimforsa