Nu är Närvårdsplatserna invigda!

Nu har vi slagit upp dörrarna för närvårdsplatserna på Bergdala, ett första steg mot ett Vårdcentrum. Genom att öppna närvårdsplatser ger vi bättre förutsättningar för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården.
Se filmen från invigningen och få en inblick i den nya närvårdsenheten!

Region Östergötland och Kinda kommun ska tillsammans öka samverkan kring patienten, kunna bedriva mer av vården närmare patientens hem samt öka kontinuitet mellan patient och personal. Som en delaktivitet i Vårdcentrum inrättas nu Närvårdsplatser i Kinda Kommun. Närvårdsplatserna gör att patienter som inte av medicinska skäl kräver akutsjukhusets alla resurser ska kunna vårdas närmare hemmet.

Närvårdplatserna förläggs i befintligt kommunalt korttidsboende på Bergdala. Där finns totalt nio platser där ena hälften är närvårdsplatser och andra korttidsplatser; i praktiken fyra närvårdsplatser, fyra korttidsplatser och en flexibel plats.

Omställningen Nära vård 2030 handlar om att skapa förutsättningar för ökad trygghet, tillgänglighet och kontinuitet där patienten är i fokus, inte minst blir utvecklandet av nya digitala arbetssätt allt viktigare.

Sol