• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Nedskräpning runt återvinningsstationerna i Kisa

Vi måste hjälpas åt med att hålla våra återvinningsstationer fina. Senaste tiden har det förekommit mycket nedskräpning vid Leoparden i Kisa men även vid stationerna vid Coop och Karlssons Elektriska.

Återvinningsstationerna ägs och drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Tömning av behållarna sker regelbundet, men trots detta så kan behållarna ibland bli fulla. Om behållarna skulle vara fulla, kontakta FTI via deras hemsida eller 020-088 03 11, ta med materialet hem och kom tillbaka vid annat tillfälle.

Det är INTE tillåtet att lämna något utanför behållarna. Hushållsavfall och grovsopor får INTE dumpas på återvinningsstationen, utan ska köras till Adlerskog.

All dumpning av avfall kommer att polisanmälas!

bild från återvinningsstationen