Mobilt trygghetslarm

Nu finns det möjlighet för dig eller din närstående att prova på trygghetsskapande teknik i det egna hemmet. Kinda kommuns projekt “Välfärdsteknik skapar först ett värde när den används” ger dig eller din närstående möjlighet att prova på hur välfärdsteknik kan fungerar i det egna hemmet. Ett exempel på detta är det mobila trygghetslarmet.