Medborgarträff om framtidens äldreomsorg

Vi bjuder in kommunens medborgare till träffar om framtidens äldreomsorg och nära vård. Träffarna kommer att genomföras på tre platser i kommunen.

Träffen inleds med information från ledningen för vård- och omsorgsförvaltningen, och därefter finns det möjlighet till frågeställningar och dialog med tjänstepersoner och förtroendevalda.

Tider och platser:

Mån 22/11 18.00 – 20.00 Hycklinge Höganlid

Tis 23/11 18.00 – 20.00 Kisa Leoparden

Ons 24/11 18.00 – 20.00 Rimforsa Församlingshemmet

Frivillig föranmälan sker till ks@kinda.se eller 0494-190 00 för att vi lättare ska kunna beräkna fika. Uppge eventuellt behov av specialkost.

Framtidens äldreomsorg

Antalet medborgare i behov av stöd och service från kommunens äldreomsorg kommer att öka kraftigt under de kommande decennierna. Den största ökningen kommer att ske fram till 2030. Det kommer att påverka omfattningen av såväl stöd i hemmet som behovet av antal särskilda boendeplatser. Generationers förväntning på service, insatser, ansvar och innehåll ändras. Kommande generationer och närstående kommer sannolikt ha andra önskemål och ställa andra krav på både utbud och innehåll i de tjänster som en vård och omsorgsförvaltning ska leverera.

Nära vård

God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Nära vård innefattar olika perspektiv på närhet. Det handlar om att skapa förutsättningar för ökad trygghet, tillgänglighet, kontinuitet och personcentrerade förhållningssätt. Inte minst blir utvecklandet av nya digitala arbetssätt allt viktigare.

hjärta i händer