Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Länsstyrelsen söker nya begravningsombud

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person.

Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast den 16 november 2018 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.

För upplysning om hur ett förslag lämnas och vad ett begravningsombud gör, se länsstyrelsens webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser/begravningar.htmllänk till annan webbplats

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida