Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Kritik på Teknik

Under våren 2019 genomförde Kinda kommun en undersökning "Kritik på Teknik". Tusen  kommuninvånare, slumpmässigt utvalda, i åldern 18-74 år fick chansen att ge sina synpunkter. Generellt visar undersökningen på positivt inställda kommuninvånare.

Syftet vara att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar med avseende på VA, renhållning, lekparker och vägfrågor. Men också för att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Generellt visar undersökningen på positivt inställda kommuninvånare i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner. Tack alla som bidrog med underlag och synpunkter, det gör att vi kan utveckla Kinda kommun.

Här kan du läsa rapporten.PDF

Teknik och drift

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida