• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Krisberedskapsveckan 2021

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. I år genomförs den vecka 39. Foto: Thomas Henrikson, MSB