Krisberedskapsvecka!

Årets krisberedskapsvecka har temat mat. Hur förberedd är du när det handlar om mat, vid till exempel ett längre strömavbrott eller fördröjningar i försörjningskedjan?

Mat är grunden för vår existens, men också viktig för vår sociala samvaro. I Sverige har vi gott om mat, men om det blir ett långvarigt elavbrott, importstopp till följd av krig eller någon annan kris kan det bli brist på vissa matvaror. Därför är det bra att ha extra mat i skafferiet för en vecka.

Läs gärna mer hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Läs mer på vår sida

Informationsblad från MSB - Om mat Pdf, 511.2 kB.

grannar som äter tillsammans