Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Kort sammanfattning från kommunstyrelsen 1/4

Kommunstyrelsen besöktes bland annat av företaget Fred Olsen och fick information i form av uppföljning av alla investeringsprojekt som pågår i kommunen.

Kommunstyrelsen besöktes av företaget Fred Olsen gällande vindkraft i kommunen. Det var ett informationsmöte där företaget presenterade ett nytt förslag med 8 vindkraftsverk (istället för 44) i södra delarna av Kinda. Inom närmsta tiden kommer företaget även informera de enskilda partierna. Företaget har ännu inte inkommit med en tillståndsansökan till länsstyrelsen, i dagsläget handlar det endast om förhandsinformation. Under nästa kommunstyrelsemöte den 29 april kommer även Per Lundberg på besök för att informera i vindkraftsfrågan.

Under mötet fick även kommunstyrelsen information i form av uppföljning av alla investeringsprojekt som pågår i kommunen, till exempel byggandet av Hackelhallen. Alla investeringsprojekt håller budget och plan i dagsläget.

Kommunens revision besökte även mötet under måndagen på ett av de inplanerade besöken de gör i varje nämnd under året. Under mötet diskuterades bland annat kommunstyrelsens övergripande ansvar för kommunens verksamhetsområden.

Under våren kommer, med största sannolikhet, ett beslut tas gällande eventuell flytt av Kinda lärcentrum till Stjärnebo. Frågan har väckts i bildningsnämnden och har nu gått vidare till kommunstyrelsen. Efter kompletterande av handlingar har det beslutats att frågan kommer att hanteras i budgetarbetet och beslutas i kommunfullmäktige.

Länk till kallelsen och handlingar

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida