Kort sammanfattning av kommunstyrelsen 2020-05-04

Här hittar du ett kort klipp där kommunalrådet sammanfattar kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj 2020.