Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 april

Måndagen den 15 april klockan 18:00 sammanträder kommunfullmäktige i Leoparden (f d Folkets Hus) i Kisa. Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och sammanträdena är alltid öppna för allmänheten.

Några av de ärenden som kommer behandlas under sammanträdet är Årsredovisning för Kinda kommun 2018 med revisionsberättelse, Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna samt Äskande av medel för lokalanpassning på Stjärneskolan i budget 2020

Handlingar

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida