Kommunfullmäktige 27 juni 19:00

Extrainsatt kommunfullmäktige 27 juni om kommunens ställningstagande angående medlemsskap i kommunalförbundet ITSAM.

ordförandeklubba