Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Kommunfullmäktige 16/3 inställt

Kvällens kommunfullmäktigemöte 16/3 är inställt, då flertalet av ledamöterna har lämnat återbud. Mötet ställs därmed in för att säkerställa den demokratiska processen. Vi har även beslutat kring förändringar gällande samtliga nämndsammanträden.

Till nämndsammanträdena kommer endast ordinarie ledamöter kallas, ersättare som inte kallats ska inte infinna sig på sammanträdena. På mötena kommer inte heller några föredragande från externa organisationer kallas. För att hålla sammanträdestiderna så effektiva som möjligt kommer i första hand beslutsärenden hanteras.

Beslutet gällande nämndsammanträden är taget utifrån nationella riktlinjer för att minska smittspridningen i samhället.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida