Kisa 13:1 m fl (Folkets park)

Ett förslag till planprogam för Folketspark-området i Kisa har arbetats fram och den 23 april 2024 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förslaget till planprogram godkänns för att gå ut på programsamråd. Programsamrådet pågår under perioden 13 maj till 30 september 2024.