Kinda på första plats i kommungruppen!

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar årligen indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Kinda placerar sig på första plats i vår kommungrupp!

Vi tillhör gruppen "Lågpendlingskommun nära större stad". För att läsa undersökningen i sin helhet hittar du den här.

Temat i årets rapport är hur covid-19 har påverkat tryggheten och säkerheten, kommunernas krishantering och antalet olyckor och brott.

Ankare