Kinda kommuns ungdomar lyckas på gymnasiet!

I den nationella gymnasiestatistiken som publicerades före jul framgår att Kinda kommuns ungdomar lyckas väl med sina gymnasiestudier. Vad gäller andel som tar examen inom 3 eller 4 år samt hur snabbt man blir etablerad på arbetsmarknaden eller i studier ligger Kinda idag bland de den fjärdedel av kommunerna som lyckas bäst i riket.

Det betyder att ungdomarna från Kinda står sig väl rustade från grundskolan in till gymnasieskolan och från gymnasieskolan till vuxenlivet. Den enskilt viktigaste faktorn för att inte hamna i arbetslöshet är att ha en examen från gymnasiet, därför är detta viktigt såväl för individen som för samhället i stort.

- 75% av ungdomarna som började gymnasiet för tre år sedan hade klarat sin gymnasieexamen till sommaren 2020. I riket låg snittet på 66% (källa: Kolada)

”Jag ser detta som ett resultat av ett långsiktigt arbete där skola och förskola är och får vara en viktig del i vår kommuns samhällsbygge. Kinda kommuns skolor har genom åren haft ett bra arbete som syftar till att alla elever ska lyckas i sina studier och personliga utveckling. I alla delar av Bildningsnämndens verksamhetsområden finns en hög motivation och kompetens för ett framgångsrikt arbetet med barn och ungdomars lärande. ” (David Wenhov, nämndordförande)

Vid frågor om statistiken går det bra att kontakta Sara Frank, sara.frank@kinda.se, 0494-192 94