• Arbete med mindre vattenläcka på Dalvägen Rimforsa , läs mer >>

Kinda högt rankad i Lärarförbundets skolrankning

Vi placerar oss på plats 33 av 290 kommuner och vi har en generell positiv utveckling. I länet placerar vi oss på plats 3. Bästa skolkommun är en sammanställning som kartlägger skolornas förutsättningar runtom i landet utifrån en stor mängd data.

Vi får bra resultat inom områdena "Andelen som fullföljer gymnasiet" och "nivån på sjukfrånvaron" och det finns utvecklingsmöjligheter inom områdena "elevernas meritvärden i åk 9" och "lärarlönerna".

Eva Holm, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen säger: "Kinda är på plats 33/290 i år. Det är helt fantastiskt! Tack till alla medarbetare som från förskolan och tills eleverna lämnar oss för gymnasiet, gör ett enastående arbete. (ibland hålls även kontakt genom KLC kvar under gymnasiet) Utan er vore det inte möjligt – det är vi tillsammans som står bakom detta."

För dig som vill veta mer finns information här via länk till lärarförbundets hemsida. Länk till annan webbplats.

Bild på tre glada skolflickor som läser en saga för sina klasskamrater