Kinda certifierade som IQ-projekt

Något som ligger oss varmt om hjärtat är vårt förebyggande arbete kring ungdomars alkoholanvändande som bland annat innebär att erbjuda andra alternativ. Genom att arbeta med förebyggande och främjande insatser och erbjuda andra alternativ vill vi ge ungdomar en smartare syn på, och i förlängningen göra smartare val gällande, alkohol. Detta har nu uppmärksammats av IQs nätverk och vi kommer nu att bli certifierade som ett IQ-projekt, vilket vi är oerhört stolta över!

Ett IQ-projekt är en konkret handling som förebygger eller minskar problem kopplat till alkohol- och som är inriktad på den egna verksamheten eller det egna närområdet. Ett gott exempel som bidrar till en smartare syn på alkohol.

Certifieringen är för vår årliga resa till Liseberg på valborg som arrangeras av fritidsgården. Resan kräver ett gediget arbete och samordnas inom kommunen med stöttning av närsamhället i form av sponsring.

Läs mer om projektet på IQs hemsida >> Länk till annan webbplats.

Tillsammans utvecklar vi Kinda!