Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

IVO uppmärksammade inga brister vid tillsyn

Hösten 2020 valde IVO (inspektionen för vård och omsorg) att göra en tillsyn av medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkte eller konstaterad covid-19, på Västerlidens särskilda boende. Beslutet av denna tillsyn visar att IVO inte har uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat.

Granskningen har specifikt granskat om det funnits förutsättningar när det gäller till exempel arbetssätt, bemanning och personalens kompetens för att ge äldre som bor på särskilt boende n sakkunnig och omsorgsfull vård av god kvalitet.

Ida Björkman, förvaltningschef för vård och omsorg säger: Jag är stolt över alla inblandades arbetsinsats och känner mig trygg med att våra brukare får en sakkunnig och omsorgsfull vård av våra medarbetare.

Bild på en äldre kvinna med käpp