Invigning av nya LSS-byggnaden i Kisa

Den 25 januari invigdes den nya LSS-byggnaden. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling räckte över nyckeln till byggnaden till Lars Karlsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Byggnationen av det nya LSS-boendet inleddes för cirka ett år sedan. Byggnationen har gått enligt planerna och verksamheten har under hela processen varit delaktig vid beslut om utformning, material- och kulörval.

Byggnationen omfattar en byggnad i ett plan med 8 lägenheter på 44 kvadratmeter samt en komplementbyggnad där förråd, rullstolstvätt och soprum är placerat. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvarat för upphandling och byggnation och överlämnar nu  fastigheten till vård- och omsorgförvaltningen som ska driva LSS-boendet. Den första hyresgästen flyttar in redan idag.

Bita Almasian, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, inledde invigningen genom att presentera de olika aktörerna i byggnationen som fick berätta hur de upplevt arbetet fram till dagens färdigställande. Lars Karlsson fick äran att inviga byggnaden och klippa bandet, assisterad av Mikael Österling och vård- och omsorgsförvaltningens chef Joakim Samuelsson.

Kinda kommun har tagit beslut om att nybyggda kommunala anläggningar ska förses med någon form av konstnärlig utsmyckning. Konstnären Hasti Radpour har skapat ett konstverk som är utformat i tryck på plåt och är placerat utvändigt på gavelfasaden mot Östgötagatan. Hon har även målat tolv stycken canvastavlor som kommer att placeras i gemensamhetsutrymmena invändigt. Samtliga konstverk har anknytning till den handelsträdgård som tidigare var verksam på fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar verksamheten lycka till i de nya lokalerna.
- Vi har kämpat tillsammans och är glada att ha kommit i mål med detta projekt och vi välkomnar alla som ska bo i lägenheterna till deras nya moderna boende och hoppas att de ska trivas, avslutar projektledare Ida Härnström.

Huvudentrén på det nya LSS-boendet

Fr v Kultursekreterare Salam Cehajic, Projektledare Ida Härnström, Jerry Karlsson och Mattias Roth, Jens-Åke Bygg AB samt Bita Almasian, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fr v Mikael Österling, ordförande i Samhällsbyggnadsnämden, Lars Karlsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt Joakim Samuelsson, förvaltningschef vård och omsorg.

Personalen fr v Ia Gremar, Jessica Nysten, Eva-Lena Jonsson, Pernilla Östlund och Malin Kjällander var på plats och förberedde för att ta mot den första hyresgästen.

Konstverket ut mot Östgötagatan skapat av Hasti Radpour.