Informationsträffar angående fiber

Kinda kommun fick över 31 miljoner i bidrag för landsbygdsfiber 2023, men endast fastigheter godkända som hushåll av Post- och Telestyrelsen fick bidrag. Trots att er fastighet inte var berättigad, kan ni ansluta er till det kommunala fibernätet. Vi bjuder nu in till informationsträffar!


Fiber