Hemtjänsten i Kinda uppskattad

Varje år går socialstyrelsen ut och ställer frågor till de medborgare som har hemtjänstinsats. Glädjande ger 2018 års resultat en mycket positiv bild av hemtjänsten i Kinda.

Vi kan stolt konstatera att hemtjänsten i Kinda är mycket uppskattad av de som behöver ha stöd. Hela 97 procent av de tillfrågade har angett att de är nöjda eller mycket nöjda med insatsen som helhet och 100 procent anser att de får ett gott bemötande från personalen.

Undersökningen genomfördes från mitten av mars till och med 25 maj 2018. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2017 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick dock inte i undersökningen. I Kinda svarade drygt 65 procent av Kindas tillfrågade på enkäten vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på knappa 60 procent.

I undersökningen kan man även utläsa att 47 procent av de tillfrågade anger att de inte besväras av ensamhet och 12 % anger att man ofta besväras av ensamhet vilket kan jämföras med rikets 14 procent. Detta är ett exempel på ett lägre resultat som vi givetvis vill jobba vidare med och försöka förbättra.

Ledningen för äldreomsorgen vill skicka med ett stort tack till er alla som deltog i undersökningen och till all personal i hemtjänsten som gör ett så bra jobb!

Resultatöversikt 2018 Pdf, 15.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om resultatet på socialstyrelsens hemsidan Länk till annan webbplats.