Föreningsledarpriset 2019

Utifrån de nomineringar till pristagare för 2019 års föreningsledarpris som inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen, har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att utse Barbro Bragée och Majlis Johansson till pristagare, att dela på prissumman. Grattis till årets pristagare!

Motivering:

Årets Föreningsledarpris går till två eldsjälar vars engagemang täcker högaktuella områden såsom bland annat miljö/närproducerad mat, integration, levande kulturarv och idrott - både inom kommunen men även i form av insatser på nationell och internationell nivå. Med stort kunnande och entusiasm bidrar pristagarna med en tydlig positiv kraft till föreningslivet, likväl som Kinda kommun i stort. Därför har Samhällsbyggnadsnämnden beslutat ge dem Årets Föreningsledarpris 2019.

Grattis till årets pristagare!