Nyheter

Kontakta oss

Kontakt

Fördjupad översiktsplan för Rimforsa (FÖP)

Tack för alla inkomna synpunkter gällande den Fördjupade Översiktsplanen för Rimforsa (FÖP). Nästa skede är nu att sammanställa dessa i ett granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet ska innehålla en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag med anledning av synpunkterna. I de fall kommunen inte tillgodosett inkomna synpunkter ska det ges en tydlig motivering till detta.

Granskningsutlåtandet kommer att finnas för läsning på kommunens hemsida och kommer att anslås på vår digitala anslagstavla.

Vid frågor får ni gärna kontakta JoAnna S Fransson som är projektledare för den Fördjupade Översiktsplanen för Rimforsa.

Kontaktuppgifter Till JoAnna och mer information om den fördjupade översikstplanen för Rimforsa hittar du via denna länk, klicka här

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida