Nyheter

Kontakta oss

Kontakt

Enkätundersökning Kritik på teknik

Under vecka 6 kommer 1000 slumpvis utvalda personer boende i Kinda kommun att delta i enkätundersökningen Kritik på teknik. Syftet med undersökningen är att följa upp hur den kommunala verksamheten inom teknikområdet uppfattas av medborgarna.

Enkätundersökningen kommer ocksa vara till stöd för verksamhetsplanering och prioriteringar.

För att få ett rättvisande resultat är det betydelsefullt att enkäten besvaras.

Resultatet av undersökningen publicerar SKL (Sveriges kommuner och landsting) i oktober, där deltagande kommuner jämförs med varandra och med riket.

Det är Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) som på uppdrag av SKL ansvarar för genomförandet av undersökningen och sammanställningen av inkomna svar. Indikator är specialiserade på att genomföra enkätundersökningar med olika metoder för datainsamling så som postala utskick, webb och telefon.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida