• Grumligt vatten och luft i vattenledningarna i Horn , läs mer >>

En andra granskning Rimforsa 1:49

Planområdet ligger i nordvästra Rimforsa, cirka 1,7 kilometer från centrum. Kinda kommun beslutade 2017 om att ge positivt planbesked för att pröva möjligheten till ny bostadsbebyggelse på fastigheten Rimforsa 1:49. Förslaget är nu utställt på en andra granskning från den 28 april till den 24 maj 2023.

bild på skog