Deklaration för en stark demokrati!

Kommunstyrelsens ordförande Christer Segerstéen har nu signerat deklarationen för en stark demokrati. Bland annat ska vi genomföra utbildningsinsatser om demokrati för förtroendevalda, allmänhet och tjänstepersoner.

Utöver detta kommer vi även att ta fram metoder för att kompensera kvinnors brist på inflytande samt verka för att grupper, som i dagsläget är underrepresenterade, stöttas för att representationen blir mer jämställd och jämlik.

Deklarationen signerades av kommunstyrelsens ordförande Christer Segerstèen efter beslut i kommunstyrelsen. Signeringen innebär att vi, Kinda kommun, tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfrihet, korruption och rasism.

Läs mer om deklarationen här: https://vardemokrati.se/

Christer Segerstéen undertecknar deklarationen