Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Dags att söka fondmedel

Det är nu dags för utdelning ur de fonder som vård- och omsorgsnämnden i Kinda kommun ansvarar för. Kindabor över 18 år är välkomna att söka ur dessa fonder (gäller ej gymnasie- eller universitetsstuderande).

Enligt donationsfondernas stadgar ska avkastningen användas för utdelning till behövande och andra som har problem med ekonomi, hälsa med mera.

Det är viktigt att du anger församlingstillhörighet i ansökan eftersom stadgarna ofta anger att bidrag ska utgå till person bosatt i viss församling.

Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att din ansökan ska kunna behandlas.

Blankett för ansökan finns att hämta på Medborgarkontoret i Kisa, socialkontorets reception eller på biblioteken i Kisa, Rimforsa och Horn. Du hittar även blanketten här nedan.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta handläggare Carina Lundh på
telefon 0494-191 30.

Ansökan lämnas senast 20 november till vård- och omsorgsförvaltningen, Stora Torget 5 eller via post till:

Kinda kommun
Vård och omsorgsförvaltningen
Box 1
590 40 Kisa

AnsökningsblankettPDF

Ansökningsblankett ifyllningsbarPDF

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida