Beviljad medfinansiering till stationsområdet i Kisa!

Vi har beviljats statlig medfinansiering för ombyggnation för stationsområdet i Kisa. Vi vill skapa en attraktivare miljö som samtidigt förbättrar tillgängligheten och säkerhet. Bland annat planerar vi att bygga busshållplatser med väderskydd och förbättra skyltning och belysning.

Den preliminära kostnaden för projektet är 9 999 000 kr och stödet uppgår till 50% av kostnaden.

Målet är att skapa en attraktivare miljö inom stationsområdet som också förbättrar tillgänglighet och säkerhet.
Bland annat vill vi:

  • bygga busshållplatser med väderskydd och uppställningsplatser för kollektivtrafikens fordon. Busshållplatsernas plattformar ska ha ledstråk för personer med funktionsnedsättning, för att öka tillgängligheten.
  • Skyltning och belysning ska förbättras inom området och säkerhetsåtgärder ska göras för oskyddade trafikanter.
  • göra en tydligt avgränsad yta för pendlarparkering och cykelparkering.
  • uppföra en offentlig toalettbyggnad.

Ombyggnationen kommer öka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom ökad tillgänglighet och säkerhet. Om fler väljer att resa kollektivt minskar även miljöpåverkan!

Kisa station skylt