Beviljad medfinansiering för platsutveckling

Vi har tillsammans med lokala intressegrupper i Rimforsa, Horn och Kisa sökt pengar från Region Östergötland för förskönande åtgärder i direkt anslutning till handels- och besöksplatser i de tre orterna. I veckan meddelade Region Östergötland att de går in och medfinansierar projekten!

Tillsammans med Kisa Handel & Service, Leva och Bo i Rimforsa och Horns marknadsförening har vi sökt stöd för sittbänkar i Kisa och Rimforsa, minnesplattor vid Vråken och blomutsmyckning och soffor i Horn.

Region Östergötland har beviljat oss medel i sin satsning på platsutveckling i länet. Sammanlagt får vi ta del av 106,500:- som går till följande insatser:

Skänk en bänk

Inköp av bänkar för placering i Kisa och Rimforsa. Varje bänk ska förses med en personlig namnskylt i ryggen. Namnen ska vara på personer, nu levande eller bortgångna, som på olika sätt satt bygden på kartan. Detta kan bli startskottet på projektet ”Skänk en bänk!”. Här kan fortsättningsvis företag och privatpersoner bidra till flera bänkar i samma utförande.

Minnesplattor vid Vråken

Vi vill utveckla området kring Vråken och ännu starkare knyta an till emigrationen. Genom att göra minnesplattor och skriva in namn och datum på några av de som lämnade vår bygd och reste till Amerika, vill vi väcka ytterligare intresse kring fascinerande människoöden. Minnesplattorna ska vara placerade i stenläggningen nedanför sittplatserna utanför röda längan vid Emigrantmuseet och Café Columbia.

Blomlådor och soffor i Horn/Hycklinge

Genom försköning av samhällena vill vi visa på möjligheterna till rekreation och avkoppling. Turismen är viktig för hela Kinda och genom detta vill vi öka attraktionskraften för de södra delarna av Kinda.

Näringslivsansvarig Jennie Blomberg säger: "Jättekul! Med små medel kan vi göra mycket för att öka våra orters attraktionskraft. Det är såhär vi vill jobba, tillsammans med näringslivet för att få bästa utvecklingen för hela kommunen".

Blommor och himmel