Bergdala vård- och omsorgsboende växer

Under mars växer Bergdala äldreboende i Kisa. Nya demensavdelningen Lindgården har precis startat sin verksamhet och befintliga Korttidsenheten har utökat i nytt samarbete med Region Östergötland.

Vera Slepchenko arbetar som vårdbiträde på nya Lindgården. Hon har varit med i uppstarten.
– Vi kände att vi ville ha kontroll i början, brukarna flyttade in några i taget så det fungerade mycket bra. Vi är också en personalgrupp där alla känns flexibla. Jag tror att vi är ett ett bra kollektiv.

Verksamhetschefen för äldreomsorgen, Johan Karlsson Lobos, berättar om bakgrunden till förändringarna i huset:
– Grunden till utökningen av demensplatserna är Kindas växande behov. Sen har vi också en omställning i huset där två avdelningar skiftat plats, säger han.

Nytt samarbete - Nära vård

Avdelningarna Rosenhill och Korttidsenheten har växlat lokaler med varandra för att skapa utrymme för nya närvårdsplatser, i ett samarbete kommunen har med Region Östergötland.
– Nära vård är en stor nationell omställning för att samlas kring brukaren. Syftet är att få hjälp när man behöver den, där man behöver den, säger Johan Karlsson Lobos.

Läs mer om Nära Vård.

bild på äldreboende