Vi vågar tänka nytt med arbetsterapeuter i skolan

Kinda kommun nämns som ett gott exempel i en debattartikel på tidningen Dagens samhälles hemsida. Vårt arbete med att anställa flera arbetsterapeuter, som tillsammans med pedagoger och övriga i elevhälsoteamet, arbetar för att skapa tillgängliga lärmiljöer i både förskola och skola lyfts fram som en framgångsfaktor som skapar förändring i en positiv riktning.