• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Vi står inför stora ekonomiska utmaningar som vi tar oss an med stort ansvar

Kinda, liksom flera av Sveriges kommuner, står inför stora ekonomiska utmaningar. SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) ekonomirapport visar att nästan var fjärde kommun gjorde ett underskott för år 2018 och kostnaderna för välfärden stiger från år till år. De skatteintäkter vi har i dagsläget räcker inte till våra ökade verksamhetskostnader utan vi behöver ha en ekonomi i balans inför framtida utmaningar och prioriteringar.

I den situation vi befinner oss i väljer vi att ta ansvar, ett ansvar som bygger på hållbara beslut. Vi behöver prioritera de områden där vi får bäst utväxling av varje skattekrona. Vi har ett arbete framför oss som vi respektfullt tar oss an eftersom det i slutändan är medborgare samt medarbetare som kan komma att påverkas. Vi kommer att behöva göra prioriteringar som leder till tillväxt och utveckling som i sin tur leder det till ökade skatteintäkter och därmed mer resurser till verksamheterna i framtiden.

Eftersom nämnderna känner sina verksamheter bäst har de fått uppdraget att prioritera i sina verksamheter för att hitta möjliga lösningar. Detta innebär att vi behöver förändra en del tidigare beslut för att ge utrymme till nämndernas arbete.

För att få en bred politisk förankring i detta arbete har koalitionen, S, L, C och Lpo tillsammans med M och KD arbetat fram förslaget utifrån Kinda kommuns vision, värdegrund och kommunfullmäktiges mål. Vi är överens om att vi behöver en ekonomi i balans för att Kinda ska vara attraktivt för boende, besökare och företag. Fokus i hela processen är som alltid medborgaren, medarbetaren och de som nyttjar våra tjänster. Vår ansats är att behålla den goda kvalitet vi har i kärnverksamheterna. Genom att fortsätta och vidareutveckla den samverkan vi har med civilsamhället kan vi tillsammans göra Kinda ännu bättre.

Tillsammans utvecklar vi Kinda!

Conny Forsberg

Lars Karlsson

Christer Segerstéen

Kommunstyrelsens

ordförande

Kommunstyrelsens

vice ordförande

Oppositionsråd