Välkommen Sergei L. Sorokin – Ny kommunchef

Sergei kommer senast från Norrköping där han arbetat som områdeschef för särskilt boende på vård- och omsorgskontoret, Norrköpings kommun. Han har lång erfarenhet av kommunala, landstingsregionala och statliga uppdrag avseende välfärdstjänster inom både privat och offentlig regi.

Efter mer än 20 års erfarenhet av chefsskap och ledarskap i varierande typer av organisationer, där han bland annat lett mellanchefer och förstalinjens chefer, tar han nu steget vidare till kommunchef här i Kinda kommun.

”Sergei var det självklara valet när intervjuer och tester har genomförts och vi har haft samma uppfattning från både politik och tjänstemän. Vi ser fram emot att fortsätta det pågående utvecklingsarbetet och 2020 kommer bli ett spännande år”, Conny Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

Vi hälsar Sergei varmt välkommen!

Sergei L. Sorokin