Totalförsvarsövning 2020

Som följd av det förändrade omvärldsläget har regeringen beslutat om att återuppta försvarsplaneringen. I totalförsvaret har alla viktiga roller i samhället, så även vår kommun. Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning för att utveckla vår totalförsvarsförmåga.

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig. Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis skola och omsorg fungerar. Samhället under höjd beredskap är i behov av att dessa typer av verksamheter upprätthålls. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra!

totalförsvarsövning