• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Sjukdomar i skola och förskola

Som vanligt den här tiden på året är det många smittor som är i omlopp inom förskola och skola. Då dyker alltid frågor upp om smitta och hur länge barn ska vara hemma från förskola eller skola. I Kinda kommun hänvisar vi till 1177:s råd och riktlinjer. Om du har frågor, vänd dig till respektive rektor eller förskolechef.