Sänkt fart räddar liv!

Sänkt fart räddar liv och därför har vi arbetat med att se över hastighetsgränserna på det kommunala vägnätet i tätorterna Kisa och Rimforsa. Som en del i arbetet har ett förslag på nya hastighetsgränser tagits fram för de båda tätorterna.

Förslaget baseras på en analys genomförd utifrån handboken Rätt fart i staden som har tagits fram av Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner. Rapporten Rätt fart i Kinda finns hittar du här

För att få en säkrare trafikmiljö inom tättbebyggda områden är utgångspunkten att hastigheterna ska vara 30, 40 eller 60 km/tim. 50 km/tim kommer fortfarande vara kvar på vissa sträckor. Ambitionen är att sänkta hastigheter bidrar till en ökad trygghet och säkerhet för gående och cyklister.

Införandet av de nya hastighetsgränserna kommer att göras stegvis och förväntas kunna genomföras under 2021/2022.

bild av samhället Rimforsa