Räddningstjänsten ansluter sig till bakre ledning

4 maj ansluter räddningstjänsten i Kinda till bakre ledning Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). Detta medverkar till att i förväg skapa förutsättningar för att påskynda hanteringen i tidsskritiska lägen.

– Allmänheten kommer inte att märka någon skillnad alls. I det vardagliga arbetet, på det som vi kallar ledningsnivå ett och två, förändras ingenting. Om det till exempel är en skogsbrand som eskalerar ska det inre befälet på RTÖG kunna styra upp de övriga styrkorna i länet. Tidigare har vi varit tvungna att gå via SOS för att få förstärkning, förklarar räddningschef Thomas Blixt.

Syftet med detta avtal om övergripande ledning av den operativa räddningstjänstverksamheten i Kinda kommun är att öka kommunens förmåga att

- Hantera omfattande och komplexa räddningsinsatser eller flera av samtidigt pågående händelser.

- Säkerställa att räddningsinsatserna bedrivs på ett godtagbart sätt och att tillse att beredskapen uppfyller rimliga förväntningar så att mål enligt handlingsprogram (3 kap 8§ LSO) uppfylls.

- Kontinuerligt prioritera den operativa räddningsverksamhetens agerande gentemot samtliga pågående olycksförlopp/hjälpbehov och risk- hotbilder för att åstadkomma så god effekt som möjligt för människor, egendom och miljö.

Kontaktuppgifter till Räddningstjänsten i Kinda är från 4 maj 2020:

Räddningstjänsten Kinda
Telefon: 0494-193 00
Besöksadress: Brandvägen 4, Kisa
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa

Thomas Blixt
Räddningschef
Telefon: 0494-193 02
E-post: thomas.blixt@kinda.se

Om du har förutsättningar och tillåtelse att elda, kontakta oss. På så vis känner vi till att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök. Kom ihåg att du alltid är ansvarig för eldningen, även när du har anmält den till oss.
Anmäl in eldning här Länk till annan webbplats.

Vid frågor om eldning:
Räddningscentralen telefon: 010-480 45 00

Media:
Räddningscentralen telefon: 010-480 45 00