Om- och tillbyggnad Rimforsa vattenverk påbörjat

Första grävtaget för vattenverket i Rimforsa är nu gjort. Det var samhällsbyggnadens ordförande som gjorde första grävtaget, med grävmaskin. Om- och tillbyggnaden av vattenverket kommer efter färdigställandet ha en teoretisk kapacitet för 3500 personer, mot dagens 1500 personer.

Projektkostnaden beräknas landa på 25 miljoner kronor och vara klart december 2020. Tillbyggnaden görs på befintligt vattenverk och innebär bland annat kompletteringar av olika filter.

Tillsammans utvecklar vi Kinda!