Ny förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen

Nu är det klart med ny förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Kinda kommun. Ida Björkman, som tidigare varit chef för Stångågården, återkommer nu i rollen som förvaltningschef från och med 6 maj.

Ida kommer närmast från Norrköping där hon nu är områdeschef och ansvarar för en chefsgrupp som leder verksamheter främst inom LSS, såsom bostad med särskild service, daglig verksamhet och personlig assistans. Innan dess har hon flerårig erfarenhet från äldreomsorg, både hemtjänst och särskilt boendeverksamheter.

Ida Björkman: Till att börja med vill jag säga att jag känner mig väldigt glad över att ha fått förtroendet att leda vård- och omsorgsförvaltningen i Kinda kommun. Jag ser mycket fram emot att påbörja samarbetet med alla medarbetare, politiker och kommunmedborgare. Jag började mitt första chefsuppdrag i Kinda kommun för närmare elva år sedan och det ska bli intressant att nu få ta del av den utveckling som skett under de år som gått sedan dess.

Vård- och omsorgsförvaltningen har ett stort och viktigt uppdrag, som spänner över många områden. Att få möjlighet att arbeta brett och strategisk, på ett sätt som gagnar helheten är en avgörande anledning till att jag sökte tjänsten. Vi befinner oss i en tid av förändring, inte minst den tekniska utvecklingen går snabbt och vi står inför utmaningar där vi behöver använda våra resurser klokt. Jag är övertygad om att vi når framgång genom samarbete och att utveckling kan ske när människor i en organisation upplever tillit och trygghet. Vi kommer fortsätta att arbeta med ständiga förbättringar, genom att involvera och skapa förutsättningar för delaktighet för dem vi är till för och för alla förvaltningens medarbetare och chefer.

Vi är väldigt nöjda med rekryteringen och ser fram emot vård- och omsorgsförvaltningens fortsatta utveckling under ledning av Ida Björkman.

Tillsammans utvecklar vi Kinda!