Miljöstipendium 2020 tilldelas Per och Susanne

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelar Per och Susanne Johansson, Skattegårdens Lantbruk 2020 års miljöstipendium med motiveringen "Med energiskt och uthålligt arbete tillhandahåller de välsmakande, ekologiska och närodlade grönsaker i ett rikt och varierande utbud".

De har dessutom börjat pastörisera och distribuera sin egen lokalproducerade mjölk som nu säljs i miljöriktiga returflaskor i glas. Genom sin verksamhet bibehåller de inte bara det hållbara kulturlandskapet, utan bidrar till en avsevärt minskad livsmedelstransport samt ett reducerat behov av engångsförpackningar. Deras kontinuerliga närvaro vid varje utlämningsstillfälle är också en bidragande faktor till att REKO-ringarna hålls vid liv och expanderar i såväl Rimforsa som Kisa.

Miljöstipendiet delas ut till enskild person, ideell förening, organisationer eller studerandegrupp verksam inom Kinda kommun som under året eller tidigare år utfört berömvärda insatser för miljön och/eller naturen i Kinda kommun. Stipendiesumman är 5 000 kronor.

Stipendiaterna uppmärksammas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 14 dec 2020.

Vi gratulerar Per och Susanne till utmärkelsen!